Vrtlar d.o.o., Dubrovnik, Điva Natali 7,  kao javni naručitelj,  objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi,iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11).Javna nabavaNaziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Sukladno članku 21., stavak 2. Zakona o javoj nabavi (“Narodne novine” 90/11) Vrtlar d.o.o. objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora 2014.

 

Plan nabave

Sukladno članku 20., stavak 4. Zakona o javoj nabavi (“Narodne novine” 90/11) Vrtlar d.o.o.  objavljuje Plan nabave.


Plan nabave 2014.

Plan nabave 2015.

Plan nabave – javna nabava IZMJENA 2015

 Registar 2016

Registar 2015

Plan nabave 2016

Plan nabave - javna nabava IZMJENA 2016

Plan nabave 2017

Poziv na dostavu ponuda za uslugu usitnjavanja i zbrinjavanja otpada iz šumarstva (k.br. 02 01 07)

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - usluga usitnjavanja i zbrinjavanja otpada (k.br. 02 01 07)

 

DOKUMENTACIJA O NABAVI - REZANO CVIJEĆE I ZELENILO:

DON

ESPD

TROŠKOVNIK

 

 


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU

BILANCA stanje na dan 31.12.2013.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

RAČUN DOBITI I GUBITKA

BILJEŠKE

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2014. GODINU

BILANCA stanje na dan 31.12.2014

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

RAČUN DOBITI I GUBITKA

BILJEŠKE

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU

BILJEŠKE 2015

RAČUN DOBITI I GUBITKA

BILANCA 2015

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016. GODINU

BILANCA 2016

BILJEŠKE 2016

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

RAČUN DOBITI I GUBITKA

 

 

 

Promo

vlaho

vlaho en

Kontakt

Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu
Besplatni telefon: 0800 370 370, Fax: 020/642-271
Radno vrijeme jedinica:
Boninovo: pon-sub 7:00-19:00,ned 8:00-14:00
Kućica na Pilama: pon-sub 7:00-19:00,ned 8:00-15:00

Rasadnik Zaton: pon-pet 7:00-15:00
Cvjećarnica: pon-pet 7:00-16:00,sub 7:00-12:00