Vrtlar d.o.o., Dubrovnik, Điva Natali 7,  kao javni naručitelj,  objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi,iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11).Javna nabavaNaziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Pravilnik jednostavne nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Sukladno članku 21., stavak 2. Zakona o javoj nabavi (“Narodne novine” 90/11) Vrtlar d.o.o. objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

 

Plan nabave

Sukladno članku 20., stavak 4. Zakona o javoj nabavi (“Narodne novine” 90/11) Vrtlar d.o.o.  objavljuje Plan nabave. Registar 2016

Plan nabave 2016

Plan nabave - javna nabava IZMJENA 2016

Plan nabave 2017

Plan nabave 2017 - izmjena

Registar 2017

 Poziv za prikupljanje ponuda - Božićne jelke

 Odluka o odabiru jelke

 

Poziv za prikupljanje ponuda - financijski leasing za nabavu rabljenog teretnog vozila  :

1) Prilog - tehnička

2) Prilog - ponudbeni list

3) Prilog- troškovnik 

Odluka o odabiru


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU

BILANCA stanje na dan 31.12.2013.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

RAČUN DOBITI I GUBITKA

BILJEŠKE

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2014. GODINU

BILANCA stanje na dan 31.12.2014

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

RAČUN DOBITI I GUBITKA

BILJEŠKE

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU

BILJEŠKE 2015

RAČUN DOBITI I GUBITKA

BILANCA 2015

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016. GODINU

BILANCA 2016

BILJEŠKE 2016

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

RAČUN DOBITI I GUBITKA

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU

BILANCA 2017

BILJEŠKE 2017

RAČUN DOBITI I GUBITKA

NOVČANI TIJEK

 

 

 

Kontakt

Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu
Besplatni telefon: 0800 370 370, Fax: 020/642-271
Radno vrijeme jedinica:
Boninovo: pon-sub 7:00-18:00,ned 8:00-14:00

Tel: 020 424 182

Kućica na Pilama: pon-sub 7:30-19:00,ned 7:30-14:00
Rasadnik Zaton: pon-pet 7:00-15:00
Tel: 020 891 379
Cvjećarnica: pon-pet 7:00-16:00,sub 7:00-12:00
Tel: 020 642 274

Politika Privatnosti